شاید باری دیگر عاشقانه   گاهی رمیده که می شوی از تشویش زمانه،غوغای قهرمانی گمشده در داستان زندگی ات یا شیرینی شوخناک ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 10 بازدید
  طاقت بیار   سمی جان خجالت میکشم از اینکه بگم  طاقت بیار اما بازم از همه مون مهربونتر باش و از حق ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 6 بازدید
آبان 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
10 پست
خرداد 90
9 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
7 پست